Monday, April 18, 2011


We roamed through grandpa's old library and found a tiny book called Ord på Vägen. A completely, to us, unknown Jakob Billström spelled out what we know, adore and find most frustrating when it come to love;
"Kärleken skall vara en gåva av en annans fria och för den själv likväl oemåtståndliga vilja. Den kärlek man erhåller av medlidande, efter böner, efter hot eller gräl ... vad värde har egentligen den? En kärlek som byggs på rättigheter är ingen kärlek."

Vi kan erövra det mesta vi åtrår utom ett: den äkta kärleken. Den är suveränt fri, går obönhörligt sina egna vägar. Hur vi än åstundar den - är det inte bättre att avstå hur det än svider, om den inte är helt frivillig? I kärleken måste givandets och tagandets vågskålar väga jämnt.