Monday, April 18, 2011


- På grund av bristande engagemang kommer vi tyvärr att lägga ner Omar's fan club. De stigande frimärkskostnaderna står inte i relation till mitt otillfredställda hångelbehov.
Hoppas du samtycker.


- Deal.
- Tack för de fina breven och nyquilsen.

- Nöjet var helt på min sida. X