Saturday, September 5, 2009


This guy is probably as good as we are at falling head over heels. Whether his heart is exploding of desire or the broken pieces of romance are being swept off the floor, Håkan Hellström sings of love with an intoxicated clarity. Although the brilliantly poetic lyrics may pass non-Swedish speakers by, take it from us, he is the Bob Dylan of a love thirsty and lust longing generation of Scandis.
Och jag var full och jag var dum och jag ramla på allt
Och jag föll för nån på en fest nånstans
Och det skulle ju va dans, dans, dans!
...
Och jag ramlar kär i dom som inte ens vet vem jag är
Jag har ramlat där förut, och det är mer än bara nån sorglig kliché