Sunday, September 13, 2009

The Game is a strange book written by Neil Strauss as some sort of bible to pick up girls. Concerning opening lines, he shares the following;
"Hur är läget?"

Nittiofem procent svarar bara "fint" eller "bra".

Tre procent svarar entusiastisk "jättebra" eller "toppen".
Det är dem man snart lär sig undvika.

Och två procent svarar uppriktigt "förfärligt".
Det är dem man bara älskar.

Now, this would explain a lot.