Thursday, October 8, 2009


"Stahre brukar rita och spela skivor, och klappa på sin katt. han är ju snygg!" according to reliable sources.