Sunday, May 9, 2010


"Att bära ett förgyllt öga av en påfågel eller hyena i högra handen ger bäraren makt att förtrolla. Man kan också ha en kula gjord av badaraträdets övre späda rötter eller en amulett framställd av en från vänster till höger vriden sankhanabhimussla."

What we are trying to say is that some people are simply so good looking that we wouldn't even dare to talk to them.