Sunday, February 7, 2010

-Har Jan aldrig förr tyckt så mycket om nån, så att ni har fått hjärtklappning fördenskull? sa barnmorskan.
-Nääj, sa Jan.
Men i samma stunden begrep han vad det var, som hade satt hjärtat igång på honom. Och inte nog med det, utan han började också ana vad som hade varit felet med honom i hela hans liv. För den, som inte känner av sitt hjärta varken i sorg eller i glädje, det kan säkert inte räknas som en riktig människa.


A handsome boy recommended that we should read Kejsarn av Portugallien by Selma Lagerlöf, and just we love taking good advice.
- Du kom te mig i natt i drömmen, så var det, ja. Du kom te mig, å jag sa så här: "Är du ute och går, Jan i Askerdala?" - "Nej", sa du, "nu heter jag Jan i Längtedalarna." - "Jaså, välkommen!" sa jag. "Där har jag bott i hela mitt liv."